Dobrodošli!
O časopisu

Oftalmološka revija namenjena je svima koji se bave oftalmologijom, dijagnostikom i lečenjem očnih oboljenja. Časopis sadrži članke oftalmologa, defektologa, optičara, medicinskih sestara – svih onih koji su uključeni u proces zbrinjavanja oftalmoloških pacijenata. Reviju čitaju i distributeri i proizvođači  očnih pomagala...

Najnoviji članci

Pelucidna marginalna degeneracija (PMD) je sporo progresivna, neinflamatorna bolest koja seukarakteriše bilateralnimoistanjenjemdonjih delova rožnjače. Lokalizovana je obično u sektoru od 4 do 8h, 1 do 3 mm od limbusa. Etiologija bolesti je nejasna i najčešće se ispolj...

Bolest suvog oka predstavlja kompleksno multifaktorijalno oboljenje koje nastaje kao posledica narušavanja homeostaze u okviru lakrimalne funkcionalne jedinice, koju čine suzna žlezda, prednja površina oka (kornealni i konjuktivalni epitel sa suznim filmom) i interkone...

Elektrofiziologija predstavlja pomalo zapostavljen dijagnostičku metodu kojom se uz savremenu aparaturu može precizno odrediti mestopatološkog procesa (VEP vs ERG). Ona ne može dati odgovor o tačnoj dijagnozi, ali je značajna u definitivnoj potvrdi patologije oka i/ili...

June 2, 2018

Uvod

Optička koherentna tomografija je neinvazivna dijagnostička procedura kojom je moguće dobiti in vivo poprečne preseke tkiva. Zasniva se na principu interferometrije i omogućava rezoluciju na nivou tkiva od svega nekoliko mikrometara. 

Prvi put je uvedena u kliničku...

March 16, 2017

Uvod

Najveći broj pacijenata s hroničnom bubrežnom insuficijencijom (HBI) podvrgnut је lečenju hemodijalizom (HD). Procesom difuzije kroz semipermeabilnu membranu, hemodijalizom se uklanjaju neželjene supstance iz krvi, a dodaju željene komponente. Stalni protok krvi na...

Bolnica “Profesional dr Suvajac” opremljena je modernim aparatom za elektrofiziološka ispitivanja francuske kompanije Metrovision-MonPack One, koji u jednoj jedinici sadrži kompletan pul testova za ispitivanje retine i vidnog puta.

MonPack One je multifunkcionalni simul...

March 15, 2017

Godine 1975. G. A. Pejman (sa koautorima) bio je prvi koji je upoznao javnost s ekstrakcijom katarakte zajedno sa pratećom vitrektomijom, što je dovelo do dobrih rezultata. Osamdesetih godina su se pojavila saopštenja o uspješno izvedenoj pars plana lensektomiji i vitr...

March 15, 2017

Idealni primarni položaj očiju kod ljudi je ortoforija. Ona podrazumeva da su obe vidne linije međusobno paralelne pri pogledu u daljinu bez upotrebe fuzije. Pravilan položaj očiju govori o postojanju normalnog senzomotornog fuzionog mehanizma. Ortoforija je retka i na...

March 15, 2017

Ovaj tekst predstavlja rezime (Sumary benchmarks) Vodiča dobre prakse (Preferred Practice Pattern®-PPP) Američke oftalmološke akademije. PPP predstavlja seriju vodiča napisanih na osnovu tri principa.:

  • Svaki PPP vodič mora biti klinički značajan i dovoljno specifiča...

Please reload

Prijavite se!
Ne propustite nove članke!

Ukoliko želite, nove članke odmah po objavljivanju možemo slati direktno u vaš mailbox! 

Ključne reči
Najnoviji članci
Please reload

Tršćanska 21

11080 Zemun - Beograd

© 2017 by Oftalmološka revija d.o.o.