top of page
Vodiči dobre prakse
Američke oftalmološke akademije  
Prefered Practice Patterns (AAO)

U cilju prevazilaženja pojedinih prepreka na koje oftalmolozi naših prostora nailaze u stručnom radu, smatrali smo korisnim da prevedemo na srpski i objavimo terapijske vodiče Američke oftalmološke akademije (AAO). Kompletni prevodi pojedinačnih vodiča, Prefered Practice Patterns 2013-2016, biće sukcesivno objavljivani u narednim brojevima revije, a Ugovorom sa AAO predviđeno je da se ovi prevodi nađu i na vebsajtu AAO.

Screen Shot 2018-09-05 at 12.02.06.png

Katarakta odraslih Vodič dobre prakse AAO, prevod

 

Prefered Practice Patterns -Glaucoma 2015

Summary benchmarks 2017 AAO.png
Oftalmološka revija, Očna bolnica Profesional Beograd

Primarni glaukom otvorenog ugla

 

Prefered Practice Patterns -Glaucoma 2015

Oftalmološka revija, Očna bonica Profesonal Beograd

Rezime vodiča dobre prakse

Prefered Practice Patterns - Summary Benchmarks 2015

Najnoviji članci

Idiopatska ruptura makule

Prefered Practice Patterns - 2014 

Rezime vodiča dobre prakse

Prefered Practice Patterns

Summary Benchmarks - 2013 

bottom of page