Vodiči dobre prakse
Američke oftalmološke akademije  
Prefered Practice Patterns (AAO)

U cilju prevazilaženja pojedinih prepreka na koje oftalmolozi naših prostora nailaze u stručnom radu, smatrali smo korisnim da prevedemo na srpski i objavimo terapijske vodiče Američke oftalmološke akademije (AAO). Kompletni prevodi pojedinačnih vodiča, Prefered Practice Patterns 2013-2016, biće sukcesivno objavljivani u narednim brojevima revije, a Ugovorom sa AAO predviđeno je da se ovi prevodi nađu i na vebsajtu AAO.

Screen Shot 2018-09-05 at 12.02.06.png

Katarakta odraslih Vodič dobre prakse AAO, prevod

 

Prefered Practice Patterns -Glaucoma 2015

Summary benchmarks 2017 AAO.png
Najnoviji članci
Oftalmološka revija, Očna bonica Profesonal Beograd

Rezime vodiča dobre prakse

Prefered Practice Patterns - Summary Benchmarks 2015

Idiopatska ruptura makule

Prefered Practice Patterns - 2014 

Rezime vodiča dobre prakse

Prefered Practice Patterns

Summary Benchmarks - 2013 

Tršćanska 21

11080 Zemun - Beograd

© 2017 by Oftalmološka revija d.o.o.