top of page

Summary Benchmarks 2016 / Prevod

Ovaj tekst predstavlja rezime (Sumary benchmarks) Vodiča dobre prakse (Preferred Practice Pattern®-PPP) Američke oftalmološke akademije. PPP predstavlja seriju vodiča napisanih na osnovu tri principa.:

 • Svaki PPP vodič mora biti klinički značajan i dovoljno specifičan kako bi pružio korisne informacije za lekare praktičare;

 • Svaka preporuka treba da bude rangirana tako da to ukazuje na njenu važnost u postupku lečenja;

 • Svaka preporuka takođe treba da ima jasno naznačen rang proistekao iz snage najboljih dostupnih dokaza.

Ovi vodiči daju smernice za obrasce medicinske prakse, a ne i za lečenje pojedinačnih slučajeva. Iako generalno zadovoljavaju potrebe većine pacijenata, nikako ne mogu biti najbolje rešenje za sve pacijente. Čak i strogim pridržavanjem uputstava navedenih u vodičima ne može se osigurati uspešan ishod lečenja svakog pacijenta.

Treba imati u vidu da PPP vodič ne uključuje sve dostupne metode lečenja, kao i da postoje neobuhvaćene metode koje se moraju razmotriti u ciljuradi postizanja najboljeg rezultata. Neophodno je imati individualni pristup pacijentu. Lekar mora doneti odluku o načinu lečenja svakog pojedinačnog pacijenta uzimajući u obzir njegovo kompletno zdravstveno stanje. Američka oftalmološka akademija će pružiti pomoć svojim članovima priu rešavanju etičkih dilema u oftalmološkoj praksi.

PPP vodiči ne predstavljaju medicinske standarde primenjive u svim situacijama. Akademija se decidno odriče svakue i bilo kakvu odgovornosti za povredu ili drugu štetu bilo koje vrste, nastalu iz nehata ili na drugi način, za bilo kakve pritužbe i zahteve koji mogu proisteći iz upotrebe bilo koje preporuke ili druge informacije sadržane u ovom tekstu.

Za česta oboljenja sažete su preporuke za proces lečenja, koji uključuje anamnezu, pregled i dopunsku dijagnostiku, uključujuću i preporuke za lečenje, praćenje i edukaciju pacijenta. Za svaki PPP sprovedeno je detaljno pretraživanje dostupne literature na engleskom jeziku na PubMed-u i Cochrane Library. Rezultatie je su pregledani od stranela ekspertskae komisijea i korišćeni su za pripremu preporuka kojima je potom data ocena koja označava čvrstinu dokaza, kad postoji dovoljno dokaza postoji.

Skala bazirana na Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) korišćena je kako bi se ocenile individualne studije. Definicije i nivoi dokaza za ocenjivanja su sledeći:

 • I++: Meta analize visokog kvaliteta, sistematske revizije randomizovanih kontrolisanih studija (RCTs) ili RCTs sa vrlo niskim rizikom pristrasnosti

 • I+ : Dobro sprovedene meta analize, sistematske revizije RCTs ili RCTs sa niskim rizikom pristrasnosti

 • I-: Meta analize, sistematske revizije RCTs ili RCTs sa visokim rizikom pristrasnosti

 • II++: Sistematske revizije visokog kvaliteta case-control ili kohortnih studija; case-control ili kohortne studije visokog kvaliteta sa vrlo niskim rizikom kontroverzi ili pristrasnosti i velikom verovatnoćom uzročno-posledične povezanosti

 • II+: Dobro sprovedene case-control ili kohortne studije sa niskim rizikom kontroverzi ili pristrasnosti i umerenom verovatnoćom uzročno -posledične povezanosti

 • II-: Case-control ili kohortne studije sa visokim rizikom kontroverzi ili pristrasnosti i značajnim rizikom da je povezanosti nije uzročno -posledična

 • III: Neanalitičke studije (npr. prikazi slučaja,ili serije slučajeva).

Preporuke za tretman formirane su na osnovu niza dokaza. Niz dokaza kvaliteta definisan na osnovu Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) je sledeći:

 • Dobar kvalitet (GQ): Dalja istraživanja će malo verovatno promeniti naš stav u proceni efekta

 • Umeren kvalitet (MQ): Dalja istraživanja će vrlo verovatno imati značajan uticaj na naš stav u proceni efekta i mogu izmeniti procenu

 • Nedovoljan kvalitet (IQ): Dalja istraživanja će vrlo verovatno imati značajan uticaj na naš stav u proceni efekta i verovatno promeniti procenu; svaka procena efekta je vrlo nesigurna.

Ključne preporuke za tretman formirane na osnovu GRADE su:

 • Snažna preporuka (SR): Kkorišćena je kada željeni efekat intervencije jasno nadvladava neželjene efekte ili ne, i

 • Diskreciona preporuka (DR): Kkorišćena je kada su smernice manje jasne-,ili zbog niskog kvaliteta dokaza, ili zato što dokazi sugerišu da su željeni i neželjeni efekti vrlo bliski.

U PPP objavljenim pre 2011. godine, komisija je ocenjivala preporuke na osnovu njene važnosti za proces lečenja. Ovo rangiranje po „značaju za proces lečenja“, predstavlja mišljenje komisije o uticaju preporuke na značajno unapređenje procesa lečenja.

Rang važnosti podeljen je na tri nivoa:

 • Nivo A, definisan je kao najvažniji

 • Nivo B, definisan je kao umereno važan

 • Nivo C, definisan je kao značajan ali ne presudan

Komisija je vrednovala preporuke i na osnovu snage dokaza dostupnih u literaturi koji ih potkrepljuju. Ovo rangiranje takođe ima tri nivoa:

 • Nivo I sadrži dokaze dobijene iz najmanje jedne pravilno sprovedene, dobro dizajnirane randomizovane kontrolisane studije. Obuhvata i meta-analize randomizovanih kontrolisanih studija.

 • Nivo II sadrži dokaze dobijene na osnovu:

 • Dobro dizajnirana kontrolisana istraživanja bez randomizacije,

 • Dobro dizajnirana kohortna ili case-control analitička istraživanja, po mogućnosti iz više centara,

 • Višestruka-viševremenska istraživanja.

 • Nivo III sadrži dokaze dobijene na osnovu:

 • Deskriptivnih analiza

 • Prikaza slučaja

 • Izveštaja stručne komisije/organizacije (npr. Konsenzus komisija PPP uz recenziju spoljnih saradnika).

Ovaj prethodni pristup, će u budućnosti biti napušten, pošto je Akademija usvojila SIGN i GRADE sistem za rangiranje i ocenjivanje.

Namena Vodiča dobre prakse jeste da budu preporuka za lečenje pacijenata sa najvećim akcentom na tehnički (proceduralni) aspekt. Koristeći ove preporuke, najbitnije je razumeti da se vrhunska medicinska usluga postiže samo kada su veštine tako primenjene da se potrebe pacijenta stavljaju na prvo mesto. Američka oftalmološka akademija će pružiti pomoć svojim članovima pri rešavanju etičkih dilema u oftalmološkoj praksi. (AAO Code of Ethics).

Copyright©American Academy of Ophthalmology, November 2015 · www.aao.org

Najnoviji članci
bottom of page